اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۸

تاریخ‌شفاهی شرکت‌مدیریت‌طرح‌های‌…

مجموعه‌ای که امروز با نام […]
خرداد ۱۴, ۱۳۹۷

تاریخ شفاهی شرکت واحد اتوبوسرانی

ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ […]
مهر ۱, ۱۳۹۶

تاریخ شفاهی بانک صنعت و معدن

بانک صنعت و معدن با […]
شهریور ۳۱, ۱۳۹۶

تجارب مدیریت و بهره‌وری

این کتاب با اعتقاد به […]
شهریور ۳۱, ۱۳۹۶

تاریخ شفاهی شرکت ملی پست

شروع فعاليت در زمينه پست […]
شهریور ۳۱, ۱۳۹۶

تاریخ شفاهی شرکت کنترل ترافیک تهران

آن چــه کــه امــروزه بابــت […]
شهریور ۳۱, ۱۳۹۶

تاریخ شفاهی بانک مرکزی

بانک مرکزی از بدو تأسیس […]
شهریور ۳۱, ۱۳۹۶

تاریخ شفاهی فروشگاه‌‌های شهروند

گردﺁﻭﺭﻱ ﺗﺎﺭ ﻳﺦ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩﻫﺎﻯ […]
شهریور ۱۶, ۱۳۹۶

کتاب ملی تجارب مدیران ایران

کتاب ملی تجارب مدیران ایران […]